FOBIA Logo
redline
FOBIA - sekce ČSBMB - založena 2004 - http://fobia.img.cas.cz/ - kontakt: fobia@img.cas.cz

FOBIA 2006
Druhé výroční setkání

zabicka
Foto: El Marinero  

BIOINFORMATICS, GENOMICS, GENOME ANNOTATION, GENE EXPRESSION DATA ANALYSIS, PROTEIN ENGNEERING, PREDICTION OF PROTEIN STRUCTURE, PHYLOGENETICS, COMPUTATIONAL CHEMISTRY, CHEMOINFORMATICS, HUMAN GENETICS, MICROARRAYS, SAGE, PROTEOMICS, DATA MINING, MOLECULAR GENETICS, CELL BIOLOGY, PROTEIN FOLDING, GENOTYPING, STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS, RNAI, MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION, COMPARATIVE GENOMICS, PROTEIN FOLDING, 3D MODELLING, POSITIONAL CLONING, MULTIVARIATE STATISTICS, ENZYMATIC CATALYSIS, PROTEIN EXPRESSION

telc

31.3.-1.4. 2006, Telč

Srdečně Vás zveme na druhé setkání Českých bioinformatiků, které se bude konat v Univerzitním centru MU v Telči. Cílem setkaní je v relativně neformální atmosféře vytvořit prostor pro výměnu nejnovějích informací a zajímavých myšlenek z oblasti bioinformatiky s důrazem na interdisciplinaritu. Ta se jednak odrazí v účasti zástupců různých vědních disciplin (chemie, biologie, informatika apod.), jednak v zaměření diskusí a jednotlivých příspěvků. Loňského setkání ve Sv. Jáně pod Skalou se zúčastnilo kolem 30 lidí, letos počítáme, že se počet zúčastněných zvýší. Zveme každého se zájmem o tento vědní obor, zvláště pak studenty, kteří mohou využít možnosti v pohodové atmosféře a bez stresu konfrontovat svou práci s kolegy. Dokumenty ke stažení: pozvánka [PDF] a program [PDF].

redline

Informace k ubytování a dopravě - [MAPA]

Ubytování je domluveno v těchto lokalitách:
  1. Domov mládeže Gymnázia a Střední školy v Telči, Batelovská 272
  2. Domov mládeže na Masarykově ulici 55
  3. Hotel Pangea***, Telč, Na Baště 450, tel.: 567 213 122, www.pangea.cz

Cena za ubytování je 160,- Kč v domově mládeže na Batelovské, 110,- Kč v domově mládeže na Masarykově a 400,- Kč v hotelu. V domovech mládeže je ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích. Základní společné stravování (1x večeře a 1x snídaně) bude stát cca 150,- Kč. Účastníci, kteří se registrovali včas a mají zajištěné ubytování, o tom již byli informováni emailem. Ubytování v hotelu si ve vlastním zájmu rezervujte (popř. ověřte rezervaci) telefonicky. Dá se předpokládat, že v hotelu nebude plno a bude možné ubytování domluvit přímo na místě. Při rezervaci ubytování v hotelu je potřena nahlásit, že se účastníte bioinformatické konference FOBIA 2006 v Univerzitním centru MU, abyste dostali ubytování za výše uvedenou speciální cenu!

Změny účasti na konferenci nebo ubytování prosím nahlašte co nejdříve Mateji Lexovi (Matej Lexa).

Informace o městě

Jízdní řády

  • Pátek 31.3.2006, Praha -> Telč a Sobota 1.4.2006, Telč -> Praha [BUS]
  • Pátek 31.3.2006, Brno -> Telč a Sobota 1.4.2006, Telč -> Brno [BUS]
redline
Sborník ke stažení [PDF]

Program konference

Pátek 31. 3. 2006

10:30 Zahájení
10:35 - 12:00 ITI - ANF DATA studentská mini-konference
  10:35 Radka Vařeková (ANF DATA, Brno)
    Vyhledávání biologicky významných motivů v molekulách léků
  10:45 Hana Šustrová (FI MU, Brno)
    Vyhledávání spojitých motivů na povrchu molekul proteinů
  11:00 Zuzana Jiroušková (FI MU, Brno)
    Vyhledávání nespojitých motivů na povrchu molekul proteinů
  11:15 Ivana Rudolfová (FIT VUT, Brno)
    Vztah mezi lokální sekvencí a strukturou proteinu
  11:30 Antonín Pavelka (FI MU, Brno)
    Funkční anotace fragmentů proteinů
  11:45 Vojtěch Bystrý (FI MU, Brno)
    Hledání častých fragmentů v biomolekulách
12:00 - 13:30   Oběd (individuálně), distribuce materiálů, ubytování
13:30 - 15:00   Blok 1
  13:30 Daniel Svozil (ÚOCHB AV ČR, Praha)
    DNA Conformational Families
  13:50 Bohdan Schneider (ÚOCHB AV ČR, Praha)
    Strukturní bioinformatika nukleových kyselin na UOCHB AV ČR
  14:10 Radek Zíka (ÚMG AV ČR, Praha)
    Substituční modely: teorie, implementace a využití
  14:30 Martin Mokrejš (PřF UK, Praha)
    IRESite database (www.iresite.org) as a curated resource of experimental data: What did we learn during the first 2 years of its existence?
15:00 - 15:40   Přestávka
15:40 - 17:30   Blok 2
  15:40 Radka Storchová, Petr Divina (ÚMG AV ČR, Praha)
    Evoluce pohlavních chromozómů
  16:00 Eva Chovancová (PřF MU, Brno)
    Fylogenetická analýza halogenalkandehalogenáz
  16:20 Matej Lexa (FI MU, Brno)
    O podobnosti hmotnostných spektier
  16:40 Fatima Cvrčková (PřF UK, Praha)
    Bioinformatické zdroje pro jeden užitecný plevel (aneb proč je dobré pracovat na Arabidopsis)
17:30 - 19:00   Volejbal: InSilico - Rest of the world
19:30   Večeře v restauraci "U Marušky" (Palackého 28), skupinová diskuse a zábava
 

Sobota 1. 4. 2006

08:00 - 09:10   Snídaně ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠ MT ČR (Kyptovo nám.)
09:10 - 10:10   Blok 3
  09:10 Ľuboš Kľučár (ÚMB SAV, Bratislava)
    Anotácia genomu bakteriofága BFK20
  09:30 Eva Gelnarová (CBA MU, Brno)
    Nová metoda pro detekci zlomových bodů a počtu změn v kopiích genů v CGH array datech
  09:50 Petr Lidman (CBA MU, Brno)
    Projekt EMIL: návrh a implementace inteligentního asistenta pro analýzu dat microarrays
10:10 - 10:30   Přestávka
10:30 - 11:20   Blok 4
  10:30 Peter Šebo (MBÚ AV ČR, Praha)
    Nový bioinformatický projekt Biotechnologického ústavu AV ČR
  10:50 Karol Kružel, Jan Slaninka (FI MU, Brno)
    Vyhledávání shodných molekul v databázích léků
  11:05 Peter Kabát (FI MU, Brno)
    Vyhledávání podobných molekul v databázích léků
11:20 - 11:30   Ukončení

redline

Czech FOBIA - Free & Open BioInformatic Association - http://fobia.img.cas.cz/