FOBIA Logo
line
Jméno Kontakt Instituce, oblast zájmu
Fatima Cvrčková mail-address Katedra fyziologie rostlin PřF UK - buněčná biologie, evoluce proteinových modulů regulujících buněčnou morfogenezi, výuka úvodního kursu bioinformatiky
Jiří Damborský mail-address Masarykova Univerzita, vztah structura-funkce a proteinové inženýrství dehalogenačních enzymů, enzymová katalýza, molekulární modelování, statistika více proměnných, fylogenetika
Petr Divina mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Savčí molekulární genetiky, myší genetika, serial analysis of gene expression (SAGE), exprese genů ve varleti, NCBI databáze, vyhodnocení a anotace genové exprese
Jiří Drábek mail-address Univerzita Palackého, přednáší bioinformatiku, zabývá se genotypizací, PCR, využitím Bayesovy věty
Zuzana Hořejší mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Moleculární virologie, transkripční faktor c-myb, metody bunečné a molekulární biologie, používané při práci v laboratoři, v bioinformatice začátečník
Robert Ivánek mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Savčí molekulární genetiky, myší genetika, exprese genů v mozku, microarray a analýza dat
Kateřina Hodáňová mail-address Ústav dědičných metabolických poruch, DNA sekvenování, poziční klonování, genotypování, analýza vazeba hplotypů, využití DNA databází
Matej Lexa mail-address fakulta Informatiky, Masarykova Univerzita (http://www.muni.cz/fi/people/Matej.Lexa)
Jan Pačes mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Genomiky a Bioinformatiky
Lenka Piherová mail-address Ústav dědičných metabolických poruch, genetika člověka, mitochondrie, exprese genů, microarrays a analýza dat, kurátor lokální instalace BASE
Bohdan Schneider mail-address Ústav organické chemie a Biochemie, design, vývoj a použití strukturních databází, struktura a konformační dynamika nukleových kyselin, intermolekulární interakce a rozpoznávání biomolekul, hydratace a solvatace nukleových kyselin a jejich interakce s kationy kovů.
Jakub Sikora mail-address Ústav dědičných metabolických poruch, poruchy lysozomalní funkce, vývojová srovnávací biologie, C. elegans, phylogenetika, analýza a modelování orthologů
Vojtěch Spiwok mail-address Vysoká škola chemicko-technologická, ústav Biochemie a Microbiologie, predikce struktury proteinů, simulace molekulární dynamiky, protein-ligand docking
Radka Storchová mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Savčí molekulární genetiky, genetika myší, genetické mapování a poziční klonování genů hybridní sterility, evoluce pohlavních chromosomů
Hynek Strnad mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Genomiky a Bioinformatiky, genetika prokaryot, strukturní analýza prokaryotických genomů, software pro predikci genů a anotaci
Daniel Svozil mail-address Ústav organické chemie a biochemie, výpočetní metody pro studium struktury a dynamiky nukleových kyselin, molekulové modelování nukleových kyselin, interakce protein-DNA a protein-RNA
Zdeněk Trachtulec mail-address Ústav molekulární genetiky, odd. Savčí molekulární genetiky, genetika myší, poziční klonování, srovnávací genomika, struktura genomů, analýza haplotypů, exprese genů
Jiří Vohradský mail-address Ústav mikrobiologie, lab. Bioinformatiky, gene networks, proteomika, SWICZ server, celkové změny exprese genů, rozpoznávání paternů, data mining
Jiří Vondrášek mail-address Ústav organické chemie a Biochemie, odd. Molekulárního modelování,predikce sekundární a terciární struktury, molekulární modelování, speciální strukturní databáze a jejich organizace, výpočetní metody pro studium biomolekul, amino kyselin a knihoven rotamerů, katalog interakcí amino kyselin
line
Czech FOBIA - Free & Open BioInformatic Association - http://fobia.img.cas.cz/