Vážení členové FOBIA, vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na zasedání bioinformatické sekce ČSBMB - FOBIA, které se uskuteční

ve středu dne 22.9.2010 od 10:00

v malé zasedací síni Ústavu molekulární genetiky v Praze - Krči.

Jedná se o zasedání velkého významu. V rámci integrace národních struktur do evropské infrastruktury vyvíjíme v současnosti aktivitu na poli bioinformatiky. To je, bohužel, obor, který je v České republice ve velmi fragmentárním stavu bez sjednocující koncepce a není ani samostatně definován jako vědecký obor v rámci grantových aplikací. Domníváme se, že takovou jednotící koncepcí může být právě napojení na vznikající nadnárodní, panevropskou strukturu, známou pod názvem ELIXIR (http://www.elixir-europe.org).

Protože bioinformatická komunita v České republice má svou platformu FOBIA (od roku 2004 http://fobia.img.cas.cz), myslíme si, že je to vhodná organizace pro vedení komunikace s příslušnými českými i evropskými orgány, které očekávají jednu zastřešující organizaci.

Na tomto zasedání bychom Vás nejen rádi seznámili s činností, kterou FOBIA v minulých letech vyvíjela, ale hlavně s plány, které se týkají jejího rozvoje a napojení na ELIXIR. Kromě informativní a organizační části proběhnou také krátké prezentace o českých bioinformatických projektech, o jejichž začlenění do ELIXIRu můžeme usilovat. Pro další prezentace takových projektů kontaktujte, prosím, dr. Jiřího Vondráška (jiri.vondrasek@uochb.cas.cz).

Organizace setkání bude detailně prezentována na stránkách http://fobia.img.cas.cz/meeting2010. Aby byla FOBIA skutečně reprezentativním zástupcem české bioinformatické komunity, rádi přivítáme další členy. Prosíme ty z Vás, kteří budou o tomto kroku uvažovat, aby iniciovali svoje členství v ČSBMB, v rámci které FOBIA působí (http://www.csbmb.cz/clenstvi.html).

Těšíme se na Vaší účast a budeme rádi za podněty k tomuto setkání. Pokud víte o kolegovi, který by mohl mít o setkání zájem, neváhejte jim tento dopis přeposlat.

S pozdravem

Organizační výbor zasedání:


Program